0904.172.709
024.3851.9614

Ngoại khoa

 Các dịch vụ của chuyên khoa Ngoại:

1. Ngoại khoa chấn thương chỉnh hình
•   Nắn chỉnh gãy xương, sai khớp
•   Khâu vết thương phần mềm các loại
•   Cắt nang bao hoạt dịch các vị trí
•   Bó bột, nẹp bột các loại
2. Ngoại khoa ung bướu
•   Cắt các loại nang: nang bã đậu, nang nước
•   Cắt các u: u mỡ các vị trí
•   Trích dẫn lưu các ổ áp xe các vị trí
•   Các khối u đặc biệt (mụn cơm, nốt ruồi, chai mắc cá chân)
3. Ngoại khoa Nam khoa
•   Cắt hẹp bao quy đầu
•   Nong bao quy đầu (trẻ nhỏ)

Bài viết khác
Đặt hẹn khám trĩ

Tên đầy đủ

Địa chỉ

Số ĐT

Tuổi

Giới tínhNam  Nữ

Nơi khám

Ngày khám

Đặt hẹn

Cơ sở duy nhất trên toàn quốc bảo hành miễn phí 2 năm bệnh trĩ sau khi điều trị ổn định